CTG 40 mm TPT M6P , LV

Sličan je tipu TP M6P, sa dodatkom pirotehničkim pratečim elementom koji ostavlja vidljiv trag sa sobom koji se može videjti. KARAKTERISTIKE: Brzina izlaza (m/s) : 75 m/s. Maksimalni domet: 400 m . Temperaturni opseg upotrebe: od -43 C do +52 C. Temperatura skladištenja: od - 54 C do +74 C. Sigurnost transporta: Municija sigurna za svaku vrstu transporta. Kompatabilnost sa oružjem: Ovaj projektil se može ispaljivati iz svih poznatih 40 mm bacača granata.

Contact us