Javni konkurs za popunu radnih mjesta

Dana, 13.02.2019. godine

Na osnovu člana 107. Statuta, člana 5 i člana 13. Pravilnika o radu, direktor privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta

Bravar, 1 izvršilac, određeno vrijeme od 6 mjeseci;

Čistačica prostorija, 1 izvršilac, određeno vrijeme od 6 mjeseci;

Ekonomista, , 1 izvršilac, određeno vrijeme od 6 mjeseci;

Kontrolor metalnih proizvoda, 3 izvršioca, određeno vrijeme od 6 mjeseci;

Metalobrusač, 1 izvršilac, određeno vrijeme od 6 mjeseci;

Metaloglodač, 1 izvršilac, određeno vrijeme od 6 mjeseci;

Metalostrugar, majstor, 1 izvršilac, određeno vrijeme od 6 mjeseci;

Pirotehničar, 21 izvršilac, određeno vrijeme od 4 mjeseca;

Pomoćni zidar, 1 izvršilac, određeno vrijeme od 6 mjeseci;

Poslužitelj alatnih mašina, 17 izvršioca, određeno vrijeme od 4 mjeseca;

Poslužitelj alatnih mašina, 8 izvršioca, određeno vrijeme od 6 mjeseci;

Poslužitelj specijanih CNC mašina, 9 izvršioca, određeno vrijeme od 6 mjeseci;

Radnik proizvodne linije površinske zaštite, 1 izvršilac, određeno vrijeme od 6 mjeseci;

Radnik u održavanju kruga, 1 izvršilac, određeno vrijeme od 6 mjeseci;

Referent za pravne poslove, 1 izvršilac, određeno vrijeme od 6 mjeseci;

Rukovodilac mašinama za izradu plastičnih proizvoda, 2 izvršioca, određeno vrijeme od 6 mjeseci;

Rukovodilac presom za metal, 3 izvršioca, određeno vrijeme od 6 mjeseci;

Saradnik za organizaciju posla u odjeljenju izrade opruga, 1 izvršilac, određeno vrijeme od 6 mjeseci;

Stražar, 1 izvršilac, određeno vrijeme od 6 mjeseci;

1.Radno mjesto Bravar

Opis poslova: Poslovi na održavanju mašina i postrojenja.

Potrebni uslovi: srednja stručna spremna – III stepen (KV), neophodno radno iskustvo namanje 1 godina;

2.Radno mjesto Čistačica prostorija

Opis poslova: Čišćenje i održavanje higijene u radnim prostorijama i mokrim čvorovima. Potrebno iskustvo na poslovima namanje 6 meseci.

Potrebni uslovi: srednja stručna sprema – III stepen (KV);

3.Radno mjesto Ekonomista

Opis poslova: Obavlja poslove iz oblasti finansijskog knjigovodstva i platnog prometa, prati, definiše i vrši obradu dokumentacije.

Potrebni uslovi: završen Ekonomski fakultet, neophodno radno iskustvo najmanje 1 godina;

4.Radno mjesto Kontrolor metalnih proizvoda

Opis poslova: Poslovi linijskog kontrolora izrade dijelova proizvoda.

Potrebni uslovi: srednja stručna sprema – III ili IV stepen, metalski/opšti/tehnička, neophodno radno iskustvo najmanje 1 godina;

5.Radno mjesto Metalobrusač

Opis poslova: Složeni metalobrusački poslovi, unutrašnje i vanjsko brušenje.

Potrebni uslovi: srednja stručna sprema – III stepen, neophodno iskustvo na poslovima najmanje 1 godina;

6.Radno mjesto Metaloglodač

Opis poslova: Složeni metaloglodački poslovi.

Potrebni uslovi: srednja stručna sprema – III stepen, smjer metalski, neophodno iskustvo na poslovima metaostrugara najmanje 3 godine;

7.Radno mjesto Metalostrugar

Opis poslova: Složeni metalostrugarski poslovi.

Potrebni uslovi: srednja stručna sprema – III stepen, smjer metalski, neophodno iskustvo na poslovima metalostrugara najmanje 3 godine;

8.Radno mjesto Pirotehničar

Opis poslova: Laboracija namjenskih proizvoda, poslovi prerade eksploziva presovanjem, poslovi kontrolora laboracije.

Potrebi uslovi: srednja stručna sprema – III i IV stepen, smjer pirotehničar/metalski/opšti/tehnički, neophodno iskustvo za obavljanje poslova i radnih zadataka sa eksplozivnim materijama najmanje 6 mjeseci.

9.Radno mjesto Pomoćni zidar

Opis poslova: Poslovi na sanaciju i održavanju objekata Društva

Potrebni uslovi: srednja stručna sprema – III i IV stepen, smjer metalski/građevinski/tehnička, neophodno iskustvo najmanje 6 mjeseci;

10.Radno mjesto Poslužitelj alatnih mašina

Opis poslova: Poslovi na raznim doradnim mašinama obrade materijala, poslovi na poluautomatima, Index mašinama;

Potrebni uslovi: srednja stručna sprema – III i IV stepen, smjer metalski/opšti/tehnička, neophodno iskustvo na poslovima najmanje 6 mjeseci;

11.Radno mjesto Poslužitelj alatnih mašina – pripravnici

Opis poslova: Poslovi na raznim doradnim mašinama obrade materijala, poslovi na poluautomatima, Index mašinama;

Potrebni uslovi: srednja stručna sprema – III i IV stepen, smjer metalski/opšti/tehnička;

12.Radno mjesto Poslužitelj specijalni alatnih mašina

Opis poslova: Poslovi na specijalnim CNC mašinama

Potrebni uslovi: srednja stručna sprema – III i IV stepen, smjer metalski/tehnička, neophodno iskustvo na poslovima najmanje 6 mjeseci;

13.Radno mjesto Radnik proizvodne linije

Opis poslova: Poslovi proizvodne linije površinske zaštite dijelova.

Potrebni uslovi: srednja stručna sprema – III i IV stepen, smjer metalski/hemijski/opšti/tehnička, neophodno iskustvo na poslovima najmanja 1 godinu;

14.Radno mjesto Radnik u održavanju kruga

Opis poslova: Poslovi čišćenja i održavanja kruga, posluživanje peči za centralno grijanje, utovar i istovar elemenata.

Potrebni uslovi: srednja stručna sprema – III stepen, smjer metalski, neophodno iskustvo na poslovima najmanje 6 mjeseci;

15.Radno mjesto Referent za pravne poslove

Opis poslova: Obavlja poslove u vezi sa normativnim regulisanjem unutrašnjih odnosa u Društvu, učestvuje u izradi nacrta opštih akata Društva.

Potrebni uslovi: Završen pravni fakultet, diplomirani pravnik sa najmanje 2 godine iskustva;

16.Radno mjesto Rukovodilac mašinama za izradu plastičnih proizvoda

Opis poslova: Poslovi na plast automatima u izradi plastičnih dijelova proizvoda.

Potrebni uslovi: srednja stručna sprema – III i IV stepen, smjer metalski/opšti/tehnička, neophodno iskustvo najmanje 1 godina.

17.Radno mjesto Rukovodilac presom za metal

Opis poslova: Poslovi sa automatskim i poluatomatskim presama za metal u serijskoj proizvodnji dijelova proizvoda.

Potrebni uslovi: srednja stručna sprema – III ili IV stepen, smjer metalski/opšti/tehnička, neophodno iskustvo najmanje 1 godina.

18.Radno mjesto Saradnika za organizaciju posla odijeljenja izrade opruga

Opis poslova: Organizuje rad i vrši reglažu na mašinama za izradu opruga.

Potrebni uslovi srednja stručna sprema – III ili IV stepen, smjer metalski, neophodno iskustvo na poslovima najmanje 6 mjeseci;

19.Za radno mjesto Stražar

Opis poslova: Poslovi stražara, zaštitara na obezbijeđenju objekata i imovine Društva.

Potrebni uslovI: srednja stručna sprema – III ili IV stepen, smjer metalski/opšti/tehnička, neophodno iskustvo na poslovima najmanje 1 godina.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

Ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi;

Dokaz o radnom iskustvu za tražena radna mjesta;

Uvjerenje o državljanstvu.

U prijavi obavezno naznačiti broj kontakt telefona.

Kandidati svoje prijave trebaju dostaviti preporučeno poštom ili lično na adresu „Binas“ d.d. Bugojno, Armije BiH 171, Bugojno, sa naznakom „prijava na konkurs“ – ne otvaraj.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Nepotpune prijave u smislu opštih i posebnih uslova, kao i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni.

DIREKTOR DRUŠTVA

Ganić Sabahudin, dipl.ing.teh.

Binas d.d. Bugojno: Javni konkurs za popunu radnih mjesta

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact us